Spaka själv

Vill du prova på att spaka själv? Då rekommenderar vi en flygtur med ett av våra flygplan. Den kan vara det första steget till en ny hobby.

Nyköpings flygklubb erbjuder Introduktionsflygningar.
Flygningarna genomförs med våra flygplan och med erfarna klubbmedlemmar som piloter.

Flygningarna utgår från Skavsta och omfattar en kort genomgång
före flygningen, minst en timme i luften och genomgång efter flygningen. Du kommer att få styra planet under större delen av flygningen (om du vill), kanske även en del av landningen.

Introduktionen är avsedd för en person men ytterligare högst två passagerare kan få följa med.

Avgiften för introduktionsflygningen är (oavsett antal personer år 2018) 2 500 kronor.

Det måste vara bra väder, vilket innebär vind under 15 knop (ca 8m/s), molnbas 1200 ft (365 meter) och sikt 8 km.
Ring dagen innan flygningen är bokad för att kolla om det går!

Var beredd på att det behövs bokas om för att få bra väder.
Men vi flyger i princip varje dag som vädret tillåter.

Om du har frågor kring introduktionsflygningar, vår flygskola och flygutbildningen hos
Nyköpings Flygklubb kan du kontakta:

Börje Norell, flyglärare och utbildningsansvarig
Tel 070-736 06 96
borje.norell@hotmail.com