Priser och avgifter

Medlemsavgifter 2021

  • Helmedlem 3000:-
  • Gästmedlem, 3000:- (utan KSAK avgift, städplikt, arbetsplikt. men med ett högre timpris för flygning)
  • Stödmedlem: 100:-
  • Inträdesavgift 300:-

Klubben underhålls av frivilliga och vi har därför delat upp insatser bland helmedlemmar så alla kan bidra och jobba av sin ”arbetsplikt”. Mest populärt är våra gemensamma tvätt och vax dagar på våren samt hösten där vi ser till att alla flygplan hålls fräscha.

För mer info om medlemskap se vår Bli medlem sida.

Bankgironummer Nyköpings Flygklubb
För betalning av flygningar: 756-0063
För betalning av årsavgift: 756-0014