Lär dig flyga

Uppfyll din dröm och tag ditt eget flygcertifikat hos Nyköpings Flygklubb! Vi utbildar för våra 4- och 6-sitsiga Piper. Mer information om medlemsskap hittar du här.
Att ta flygcertifikat är inte svårt, men det kräver en del engagemang från dig. I Nyköping utbildar vi fortlöpande piloter och du kan när som helst påbörja din utbildning. Under utbildningen blandar vi teori och praktik så att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning. Flygskolan använder bl.a. en PA28 Archer III som är ett populärt skolflygplan.

Vi utbildar till två olika flygcertifikat, PPL och LAPL, som innebär följande:

LAPL (Light Aircraft Pilot Licence)
Minsta utbildningstid: 30 flygtimmar + flygteori.

Vad får jag flyga?
Med ett LAPL får du flyga flygplan upp till och med 2000 kg i max startvikt, det innebär i stort sett de flesta fyr- och sexsitsiga flygplan som drivs av kolvmotor. Du får flyga inom hela Europa och utöka med behörigheter för mörkerflygning, avancerad flygning och bogsering av segelflygplan. I framtiden ska man även kunna flyga sjöflygplan med ett LAPL.

Begränsningar

 • Man får endast flyga i klart väder utanför moln, vill man ta behörighet för att flyga i sämre väder ska man uppgradera till ett PPL och sedan ta en instrumentbehörighet.
 • Endast tillåtet att flyga med som mest fyra personer ombord inklusive pilot, oavsett antal platser i flygplanet.
 • Efter uppflygning flyger man 10 timmar själv innan man får ta med passagerare ombord.
 • Du får inte ta betalt för att flyga andra.

Mer info om LAPL hittar du här i KSAKs guide.

För dig som idag flyger Ultralätt(UL)
För dig som har UL med minst 30 timmar som befälhavare gäller följande:

 • Flygteori PPL/LAPL
 • Flyga minst 15 timmar varav minst:
  • 6 timmar ensamflygning, 3 timmar av dem som distansflygning
  • En distansflygning om minst 80 nautiska mil med en fullstoppslandning på annan flygplats än startflygplatsen. Flygningen ska vara ensamflygning utan instruktör ombord.

Om du inte har 30 timmar som befälhavare så kan du flyga resterande timmar i vår flygskola eller göra det på egen hand som befälhavare i ett UL-flygplan.

För dig som idag flyger Motorseglare (TMG)
För dig som idag flyger TMG är det relativt smidigt att gå från segelcertifikat till ett LAPL(A) för motorflyg. Om du har fler än 21 timmar efter din utbildning på TMG så gäller följande:

 • Flyga 3 timmar, varav minst:
  • 10 starter och landningar med flyglärare och;
  • 10 starter och landningar som ensamflygning
 • Göra skolprov i följande tre ämnen:
  • Operativa procedurer
  • Färdplanering
  • Luftfartyg generellt

Tänk på att tre timmar är ett minimum, troligtvis kommer det att krävas fler flygtimmar beroende på din egen flygtrim, erfarenhet och förmåga.

PPL (Private Pilot Licence)
Minsta praktiska utbildningstid: 45 flygtimmar + flygteori.

Vad får jag flyga?
Med ett PPL har du få begränsningar i ditt flygande. Du kan flyga över hela världen och egentligen hur stora flygplan som helst, förutsatt att du bygger på rätt behörigheter. De vanligaste behörigheterna som piloter brukar lägga till är instrumentbehörighet (flygning i dåligt väder), avancerad flygning, mörkerbehörighet och flermotorbehörighet. Det finns också möjlighet att bli flyglärare för LAPL-utbildning.

Begränsningar

 • Du får inte ta betalt för att flyga andra.

Det är helt upp till dig själv hur lång tid utbildningen tar, vanligt är att det tar mellan 4 och 18 månader beroende på din egen tillgänglighet och motivation.

För fler frågor angående flygutbildning eller för att anmäla intresse, kontakta vår utbildningsansvarige, Christopher Lue, på 072-3116625 eller christopher.lue@live.se