Kontakta oss

  • Allmän kontakt klubben NFK 0155-26 71 83 info@nfk.nu
  • Utbildningsansvarig Börje Norell
  • Ordförande Bengt Torsek
  • Vice ordförande Hugo Tullberg
  • Verksamhetschef motor Rune Leindahl
  • Kassör Henrik Ljungberg
  • Sekreterare Christopher Lue
  • Suppleant Henrik Landqvist
  • Suppleant Björn Wettergren