Om medlemskap

Som medlem är det av yttersta vikt att att har kunskap om de regler som gäller inom klubben samt för flygning från Stockholm Skavsta.

För medlemskap, titta gärna på sidan ”Bli medlem

För medlemsavgift titta gärna här: ”Priser & Avgifter

I nedanstående PDF hittar du bland annat information om lokala föreskrifter, tips och råd såsom:

  • Medlemsskap
  • Avgifter
  • Flygtid och flygtrim
  • Procedurer före flygning
  • Procedurer efter flygning
  • Tankningsrutiner
  • Varvet på ESKN
  • Flygplansvård
  • Nödförfarande
  • Försäkringar

Lokala regler Nyköpings Flygklubb (PDF)
IAIP, Stockholm Skavsta Airport (PDF)
Visual Approach Chart ESKN (PDF)