Priser och avgifter

Medlemsavgifter 2017
Årsavgift 1 700 kr
Inträdesavgift 300 kr
Självriskfond 100 kr
Avgift till KSAK 450 kr/år (om du inte redan betalar via annan klubb)
Arbetsplikt 10 tim/år. Förskottsdebiteras med 1 000 kr, men krediteras med 100 kr/arbetad timme. Krediteras 2 gånger/år.
Städpliktsavgift 1 000 kr (dediteras vid ej uppfylld städplikt, 1 gång/år)

Frivilligt medlemslån: 7 000 kr
Medlemslån för motorflyg kan lösas för 7 000 kr (2017). Lånet skall kvarstå hos Nyköpings FK minst 3 år efter inbetalningsdatum. Medlemslånet kan endast tecknas av huvudmedlemmar som betalar KSAK-avgift genom Nyköpings Flygklubb och kan inte tecknas av flygelever under utbildning.

Bankgironummer Nyköpings Flygklubb
Motorflyg: 756-0063
Styrelsen: 756-0014