Lokala regler

Det är av yttersta vikt att alla medlemmar har kunskap om de regler som gäller inom klubben samt för flygning från Stockholm Skavsta. Det är upp till varje medlem och pilot att själv sätta sig in i detta regelverk. I nedanstående PDF hittar du bland annat information om;

  • Medlemsskap
  • Avgifter
  • Flygtid och flygtrim
  • Procedurer före flygning
  • Procedurer efter flygning
  • Tankningsrutiner
  • Varvet på ESKN
  • Flygplansvård
  • Nödförfarande
  • Försäkringar

Lokala regler ESKN, rev RL160331 (PDF)
IAIP, Stockholm Skavsta Airport (PDF)
Visual Approach Chart ESKN (PDF)